Producent oświetlenia LED - pomoc w finansowaniu

Inwestycja w oszczędne oświetlenie przemysłowe zwraca się bardzo szybko. Wymiana tradycyjnego oświetlenia na technologię LED lub instalacja opraw przemysłowych PROMETHEUS w nowych halach to inwestycja, która gwarantuje do 90% oszczędności energii w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła.

Kalkulator oszczędności

Dokładne obliczenia, uwzględniające aktualne i prognozowane koszty energii elektrycznej, czasy korzystania z oświetlenia w cyklach dobowych i tygodniowych prezentowane są Klientom w formie kalkulatora oszczędności.

Kalkulator oszczędności
EFL Credit Agricole

EFL Credit Agricole

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy we współpracy z firmą EFL propozycję finansowania zakupu lamp przemysłowych LED poprzez leasing. Możemy zaproponować umowy leasingu operacyjnego na 3 i 4 lata z 10% wpłatą początkową. Oszczędności wynikające z zastosowania opraw przemysłowych LED są wyższe niż opłaty leasingowe, więc pierwsze korzyści finansowe dla inwestora pojawiają się już w momencie uruchomienia instalacji.

Polski Program Finansowania Zrównoważonej Energii

Firmy, które modernizują swój system oświetlenia z wykorzystaniem lampy przemysłowej PROMETHEUS, mogą ubiegać się o zwrot części inwestycji w ramach programu PolSEFF2 (http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2).

PolSEFF 2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów euro, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną. Inwestycje objęte procedurą uproszczoną obejmują zakup oraz instalacje urządzeń zakwalifikowanych i dostępnych na liście LEME (http://www.polseff2.org/pl/lista-leme).

Oprawy przemysłowe PROMETHEUS znajdują się na liście LEME, co oznacza, że po zakupieniu i instalacji naszych produktów, przedsiębiorcy przysługuje dotacja w wysokości 10% wartości otrzymanego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych. Dotacja jest udzielana przez NFOŚiGW po zakończeniu i weryfikacji inwestycji oraz jest przeznaczona na częściową spłatę otrzymanego kredytu.

Polski Program Finansowania Zrównoważonej Energii
Innowacje

INNOWACJE

Jesteśmy inicjatorem zmian technologicznych i pionierem w branży oświetlenia przemysłowego LED

Inwestycja, która się opłaca

Producent oświetlenia LED

Oświetlenie Prometheus

  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
 • kWh
Producent oświetlenia

Zwykłe oświetlenie przemysłowe

  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
 • kWh