AUTOMATICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ

VÝROBCE LED OSVĚTLENÍ

Prakticky všechna průmyslová svítidla vyrobená společností TheusLED jsou k dispozici ve verzích s ovládacím napájením. Použití automatických systémů osvětlení poskytuje významné úspory ve spotřebě elektřiny.

VÝROBCE LED OSVĚTLENÍ

Díky svítidlům série PROMETHEUS můžete ušetřit až do 75% na poplatcích za elektřinu. 10-15% dodatečných úspor zaručuje použití technologicky vyspělých systemů automatického řízení intenzitou osvětlení.

System 1 – 10 V

Jednoduchý systém automatické regulace intenzity osvětlení se skládá z:

Więcej informacji na temat systemu wraz z opisem działania systemu wykorzystującego czujki ruchu można znaleźć w naszym artykule: Niezawodny system sterowania oświetleniem LED.

Systém DALI

Ovládací systém DALI je založen na digitálních signálech.

Umožňuje ovládat jednotlivá svítidla nebo konkrétní skupinu pomocí periferních zařízení (ovladačů) nebo pomocí PC při použití jediného dvouvodičového kabelu. V systému DALI je řízení svítidel na napájecích zdrojích připojeno paralelně s ovládacími kabely a všechny signály jsou odesílány pomocí dvou vodičů. Spínací a ovládací funkce jsou integrovány. Je také možné seskupit svítidla bez použití dalších ovladačů díky přiřazování adres jednotlivým svítidlům nebo skupinám svítidel. DALI umožňuje ovládat až 64 jednotlivých svítidel nebo 16 skupin svítidel v režimu přenosu prostřednictvím dvojitého vodiče o délce větší než 300m (omezení při poklesu napětí do 2V). V případě většího počtu svítidel (včetně světelných a pohybových senzorů) je možné propojení systému DALI s centrálou LON, která umožňuje rozdělit navrhovaný systém na zóny. Každá z těchto zón obsahuje maximálně 64 svítidel. Komunikace mezi jednotlivými zónami je možná díky síti a systému bran propojených přes router s řídícím počítačem. Požadovanou intenzitu světla lze zadat prostřednictvím centrální jednotky. Správnou hodnotu světelného senzoru lze nastavit v každé zóně příslušným ovladačem.

Kromě detektorů pohybu a světelných senzorů se k ovládání řídicího systému DALI používají i další zařízení, jako např. tlačítka regulující intenzitu osvětlení, LCD panely a také zařízení pro sledování spotřeby energie. Přístup do systému je umožněn prostřednictvím webového prohlížeče. Systém také umožňuje integraci s BMS.

Senzory pohybu – nižší spotřeba energie

V částech objektu, kde intenzita provozu je nízká (např. na chodbách výškových skladů) vhodným řešením je použití senzorů pohybu, které snižují spotřebu elektrické energie. Zařízení srozšířeným záběrem (EE-MMSS), ve skříni IP65, mohou řídit okruh o průměru až do 18 m, z výšky do 12 m. V případě detekce pohybu přepínají mezi dvěma úrovněmi jasu světla (dvěma úrovněmi výkonů svítidla), které odpovídají za klidový režim a normální provoz.

Plná konfigurace:

Regulátor přenosové soustavy – zlepšená ochrana životního prostředí

Regulátor přenosové soustavy 1-10VDC má dva výstupy (RW a SW), které podléhají regulaci pomocí potenciometrů, v rozmezí od 1 do 10 VDC. Tyto výstupy se používají k řízení svítidel prostřednictvím signálu DIM. Obvykle regulátory přenosové soustavy spolupracují s senzory pohybu.

Hodnotu napájení svítidel, přizpůsobenou situaci, kdy v kontrolovaném pásmu nejsou lidi, se nastaví na záladě úrovně napětí na výstupu SW. Svítidla pracují pak ve ztlumeném režimu. Hodnotu výkonu svítidla, požadovanou v případě detekce pohybu osob v kontrolovaném pásmu, se nastaví na záladě úrovně napětí RW. Svítidla se přepnou do režimu plného výkonu.

Regulátor přenosové soustavy může také přímo řídit signál DIM skupiny svítidel. V takové situaci signály SW a RW mohou zvlášť řídit svítidla ve dvou zónách. Regulátor přenosové soustavy má také vstup umožňující připojení senzoru osvětlení. Který v případě připevnění, bude řídit úroveň napětí signálu RW. Minimální úroveň napětí na spojení RW, pod kterou senzor osvětlení nesníží úroveň napětí, se nastavuje pomocí potenciometru RW.

Rozdělovací zařízení přenosové soustavy – úspory energie a pohodlí

Možnost dodatečné úspory elektrické energie, při zachování vysokého komfortu osvětlení, poskytuje použití rozdělovacích zařízení přenosových soustav. Která jsou využívaná především pro osvětlení dlouhých komunikací. Osvětlení jejich celkové délky není nutné. Protože pohyb pracovníka způsobuje rozsvícení skupiny svítidel na vhodném místě pracoviště.

Senzory osvětlení - nižší provozní náklady

V prostorách, kde není zajištěno osvětlení denním světlem prostřednictvím oken nebo světlíků, je třeba používat senzory osvětlení, což přispěje k významnému snížení spotřeby energie. Zmíněná zařízení udržují úroveň intenzity světla v kontrolovaném pásmu na předem stanovené hodnotě, díky řízení úrovně napětí signálu DIM / výkonu svítidel. Senzory osvětlení mohou přímým způsobem řídit vstupy DIM skupiny svítidel nebo spolupracovat s regulátory přenosové soustavy 1-10VDC (EE-SDIM).

Zůstaňte v obraze

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NEWSLETTERU!

INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

OSVĚTLENÍ
PROMETHEUS

BĚŽNÉ PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

Kontaktní formulář

Přejít nahoru

Odbierz PORTFOLIO PRODUKTÓW zapisując się w poniższym formularzu

Po zapisaniu się, natychmiast otrzymasz dostęp do materiałów.

Zaregistrujte se do níže uvedeného formuláře a získejte PRODUKTOVÉ PORTFOLIO.

Po zaregistrování získáte okamžitě přístup k materiálům.