CONTACT

MANUFACTURER OF LED LIGHTING

At our new location in Siechnice near Wrocław, we produce modern LED lighting fixtures developed by engineers from TheusLED. We also offer our clients launching OEM production of lighting fixtures and LED modules. We also provide custom assembly services for electronic and electrotechnical devices, combined with a logistic service

Contact details

Wałowicka 19 A
02-451 Warszawa
Poland

NIP: 5223018755
REGON: 147418257
KRS: 0000523353

ul. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice
+48 71 757 50 67
biuro@theusled.com

ul.Wałowicka 19 A, 02-451 Warszawa
+48 22 863 36 84

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 100 000zł w pełni opłacony.

Write to us

Section test

Scroll to Top

Odbierz PORTFOLIO PRODUKTÓW zapisując się w poniższym formularzu

Po zapisaniu się, natychmiast otrzymasz dostęp do materiałów.

Receive a PRODUCT PORTFOLIO by signing up with the form below.

After signing up, you will immediately receive access to the materials.