OPRAWY PROMETHEUS WPISANE NA LISTĘ LEME

Oprawy przemysłowe LED

Na początku marca 2015 rodzina opraw PROMETHEUS została zakwalifikowana do Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Programu NF).

PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną.

PolSEFF2 oferuje szereg korzyści zarówno polskim przedsiębiorstwom, jak i dostawcom i producentom materiałów i urządzeń energooszczędnych oraz technologii z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Zrealizowane i sfinansowane w ramach programu projekty inwestycyjne będą miały również pozytywny wpływ na polską gospodarkę, poprzez wzrost konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw, zmniejszy się też emisja CO2 co korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego w Polsce i nie tylko.

Firmy, które rozważają wymianę swoich systemów oświetleniowych i zastosowanie rozwiązań pro-ekologicznych i energooszczędnych, wykorzystując nasze oprawy PROMETHEUS mogą ubiegać się o zwrot części inwestycji.

Inwestycyjne objęte procedurą uproszczoną obejmują zakup oraz instalacje urządzeń zakwalifikowanych i dostępnych na liście LEME.

Po zakończeniu inwestycji bazującej na liście LEME przedsiębiorcy przysługuje dotacja w wysokości 10% wartości otrzymanego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych. Dotacja jest udzielana przez NFOŚiGW po zakończeniu i weryfikacji inwestycji i przeznaczona na częściową spłatę otrzymanego kredytu.

O programie POLSEFF2 można dowiedzieć się więcej ze strony: http://www.polseff2.org/pl/o-polseff2

Udostępnij:

Zobacz pozostałe Artykuły

Zapisz się do Newsletter'a

Scroll to Top

Odbierz PORTFOLIO PRODUKTÓW zapisując się w poniższym formularzu

Po zapisaniu się, natychmiast otrzymasz dostęp do materiałów.