Jakie kluczowe czynniki, należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu oświetlenia ulicznego?

-Czas czytania: 6 minut-

Głównym zadaniem oświetlenia ulicznego jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oświetlenia dla kierowców, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy oraz dla pieszych szczególnie na przejściach. W miastach oświetlenie uliczne odgrywa dodatkową rolę w tworzeniu atrakcyjniejszego i bezpieczniejszego środowiska. Zdolność miejskiego oświetlenia ulicznego do oświetlania obiektów zależy od jakości światła i innych czynników fizycznych, takich jak natężenie ruchu i nawierzchnia dróg. Dobry system oświetlenia ulicznego zapewni wizualną detekcję obiektów z większej odległości. Coraz większa liczba projektów oświetlenia zewnętrznego LED jest oparta na konstrukcjach lamp ulicznych opracowanych przez konstruktorów TheusLED, tak aby zapewnić klientom bardziej kompleksowe wsparcie techniczne. W naszej komunikacji z klientem końcowym wychodzimy od oczekiwanego efektu świetlnego. Dla zakładanej ogólnej ilości opraw możemy dokładniej obliczać koszt projektu, wykorzystując szczegółowe dane techniczne, rodzaje użytych układów optycznych oraz zastosowanych systemów sterowania.

W tym artykule opisujemy różne czynniki oświetleniowe, które warto wziąć pod uwagę przy projektowaniu efektywnego systemu oświetleniowego, a także minimalne standardy, które należy spełnić, aby zapewnić bezpieczne warunki jazdy.

Spis treści:

Jakie są główne czynniki, które warto wziąć pod uwagę przy projektowaniu oświetlenia ulicznego?

Jaka jest średnia luminacja drogi Lav w Cd/w?

Czym jest wskaźnik jednolitości?

Czym jest olśnienie w świetle ulicznym?

Jakie powinno być średnie natężenie oświetlenia drogi?

Czym jest współczynnik przestrzenny?

Czym jest indeks oddawania barw?

Czym jest inteligentna kontrola?

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia ulicznego?

Jak wybrać Partnera i dostawcę takiego rozwiązania?

Jakie są główne czynniki, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy projektowaniu oświetlenia ulicznego?

Wskaźniki oceny oświetlenia ulicznego obejmują średnią luminancję drogi, średnie natężenie oświetlenia drogi, minimalne natężenie oświetlenia drogi, jednolitość jasności, jednorodność wzdłużną, olśnienie, współczynnik środowiskowy, wskaźnik oddawania barw..

Oto punkty, na które musimy zwrócić uwagę podczas projektowania oświetlenia ulicznego.

Przeczytaj również: Jak wygląda historyczna ewolucja oświetlenia?

Jaka jest średnia luminancja drogi Lav w Cd/m?

Luminancja drogi jest miarą widoczności drogi. Jest to najważniejszy czynnik wpływający na to, czy przeszkoda jest widoczna. Dobierana jest na zasadzie oświetlenia drogi na tyle, aby można było zobaczyć zarys przeszkody. Jasność (luminancja drogi) zależy od kątów rozsyłu światła oprawy, strumienia świetlnego oprawy, projektu instalacji oświetlenia ulicznego oraz właściwości odblaskowych nawierzchni drogi. Im wyższy poziom jasności, tym lepszy efekt świetlny. Według standardów klasy oświetleniowej Lav mieści się w przedziale od 0,3 do 2,0 Cd/m2.

Czym jest wskaźnik jednolitości?

Jednorodność, to wskaźnik służący do pomiaru równomierności rozsyłu światła na drodze, który można wyrazić jako jednorodność ogólną (Uo) i jednorodność wzdłużną (UI). Wymagania w stosunku do projektu oświetlenia ulicznego muszą określić dopuszczalną różnicę między jasnością minimalną, a jasnością średnią na drodze, czyli ogólną równomierność jasności, którą określa się jako stosunek jasności minimalnej do jasności średniej na drodze. Dobra ogólna jednorodność zapewnia, że wszystkie punkty i obiekty na drodze są wystarczająco oświetlone, tak aby kierowca mógł je zobaczyć. Przyjęta przez branżę oświetlenia drogowego wartość Uo wynosi 0,40.

Z drugiej strony dla wygody, różnica w jasności między najjaśniejszymi i najciemniejszymi obszarami wzdłuż linii środkowej pasa ruchu, tj. równomierność wzdłużna, powinna być ograniczona. Dobra równomierność wzdłużna zmniejsza występowanie na drodze wzoru wysokiej i niskiej jasności (tzw. efektu zebry), zapewniając w ten sposób komfortowe warunki jazdy. Ma zastosowanie do długich i ciągłych dróg.

Przeczytaj również: Oświetlenie przemysłowe LED, a zdrowie człowieka. Co warto wiedzieć?

Czym jest olśnienie w oświetleniu ulicznym?

Olśnienie to uczucie oślepiania, które pojawia się, gdy jasność światła przekracza poziom przystosowania ludzkiego oka do światła. Może powodować dyskomfort i ograniczać widoczność na drodze.

Jakie powinno być średnie natężenie oświetlenia drogi?

Średnia wartość natężenia oświetlenia każdego punktu (podawana w luxach) jest mierzona lub obliczana w zadanych punktach na drodze zgodnie z odpowiednimi przepisami CIE. Wymagania dotyczące oświetlenia pasów dla pojazdów silnikowych są zasadniczo oparte na kryteriach powiązanych z jasnością, ale wymagania dotyczące oświetlenia chodników opierają się głównie na natężeniu oświetlenia drogi. Zależy to od rozsyłu światła lamp, strumienia świetlnego lamp i projektu instalacji oświetlenia ulicznego, ale ma niewiele wspólnego z charakterystyką odbijania światła na drodze. W oświetleniu chodnikowym na uwagę zasługuje również równomierność oświetlenia UE (Lmin/Lav), jest to stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do średniego natężenia oświetlenia na jezdni. Dla zachowania jednorodności rzeczywista wartość utrzymywanego średniego natężenia oświetlenia nie może przekraczać 1,5-krotności wartości wskazanej dla klasy.

Czym jest współczynnik przestrzenny?

Stosunek średniego poziomego natężenia oświetlenia na obszarze o szerokości 5 m poza jezdnią, do średniego poziomego natężenia oświetlenia na sąsiedniej jezdni o szerokości 5 m. Oświetlenie drogowe powinno oświetlać nie tylko jezdnię, ale również teren przyległy, tak aby kierowcy mogli widzieć otaczające obiekty i przewidywać ewentualne przeszkody drogowe (np. pieszych, którzy zamierzają wejść na jezdnię). Współczynnik przestrzenny SR to widoczność obwodu drogi względem samej drogi głównej. Zgodnie ze standardami branży oświetleniowej SR powinien wynosić co najmniej 0,50, ponieważ jest to wartość idealna i wystarczająca do prawidłowego dostosowania oka.

Przeczytaj również: Lampy dezynfekcyjne – gdzie sprawdzają się najlepiej?

Czym jest indeks oddawania barw?

Wskaźnik oddawania barw mierzy zdolność sztucznych źródeł światła do wyświetlania lub odtwarzania koloru drogi lub obiektów na drodze w stosunku do naturalnych źródeł światła. Naturalne źródło światła (słońce) ma współczynnik CRI równy 100. Im wyższy wskaźnik, tym lepsza widoczność. Zalecany współczynnik CRI ≥ 70 dla wszystkich klas oświetlenia drogowego.

Czym jest inteligentna kontrola w oświetleniu ulicznym?

Inteligentne systemy sterowania, to systemy komunikacji infrastrukturalnej, które umożliwiają  sterowanie systemami oświetleniowymi w czasie rzeczywistym. Mogą automatycznie dostosowywać poziomy oświetlenia do otoczenia.

Badania wykazały, że oświetlenie uliczne LED w połączeniu z inteligentnymi systemami sterowania oświetleniem ulicznym może zmaksymalizować żywotność lamp, zminimalizować koszty konserwacji i zaoszczędzić do 80% energii.

Oczywiście wyregulowana jasność musi również spełniać odpowiednie wymagania dotyczące oświetlenia. Na przykład w przypadku drogi, która musi spełniać wymagania M3, gdy o północy jest niewiele pojazdów, wymagania dotyczące natężenia oświetlenia mogą zostać zmniejszone do M5.

Przeczytaj również: Lampy uliczne LED, co wybrać?

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze oświetlenia ulicznego?

Czynniki fizyczne mogą poprawiać lub pogarszać działanie świateł drogowych, dlatego konieczne jest uwzględnienie tych czynników podczas tworzenia systemu oświetlenia. Słupy oświetleniowe powinny być wystarczająco mocne, aby przenosić i podtrzymywać oprawy oświetleniowe, a także powinny mieć odpowiednią wysokość i odstępy w celu zapewnienia optymalnego oświetlenia. Planując układ oświetlenia ulicznego, należy również wziąć pod uwagę obiekty utrudniające ruch, takie jak drzewa.

Jak wybrać Partnera i dostawcę takiego rozwiązania?

Zawsze należy sugerować się doświadczeniem firmy oraz opinią na rynku. Musimy pamiętać, że to rozwiązanie na lata, które ma być bezpieczne i niezawodne. Dlatego z pełnym przekonaniem rekomendujemy nasze rozwiązanie i lampy uliczne, oprawy z serii Kaliope. Nasze rozwiązania i realizacje to najlepsze potwierdzenie naszej jakości oraz zaufania, które budujemy od lat realizując z powodzeniem największe i najbardziej skomplikowane projekty.

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, to napisz lub skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Nasi eksperci zaprezentują Ci korzyści, jakie płyną z wyboru naszych rozwiązań z zakresu oświetlenia ulicznego.

Zespół TheusLed

Udostępnij:

Zobacz pozostałe Artykuły

Zapisz się do Newsletter'a

Scroll to Top

Odbierz PORTFOLIO PRODUKTÓW zapisując się w poniższym formularzu

Po zapisaniu się, natychmiast otrzymasz dostęp do materiałów.